SPOLOČNOSŤ KoVÝR SPOL. S R.O.

Atypická výroba, obrábanie kovov, sústružnícke a zámočnícke práce

-  Telekomunikačné stožiare a nosiče anténových systémov

-  Kusová a sériová výroba atypických zákaziek

-  Výroba rôzných transparentných paliet a Gitterboxov

-  Výroba podperných stojok

-  CNC ochýbanie a zakruzovanie

-  CNC pálenie

-  Výroba zámočníckych výrobkov pre stavby

-  Zabezpečenie povrchovej úpravy (farbenie a pozinkovanie)

-  Ostatné zámočnícke práce

-  Konštrukčné práce

-  Výroba nosičov reklamných tabúl a pylonov

-  Výroba halových konštrukcií

-  Výroba nosičov solárnych kolektorov

-  Výroba pristávacích plôch vrtulníkov

-  Výroba plošín