SPOLOČNOSŤ KoVÝR SPOL. S R.O.

Atypická výroba, obrábanie kovov, sústružnícke a zámočnícke práce

Firma KOVÝR s.r.o. je schopná zabezpečiť celú zákazku od prijatia návrhu, cez realizáciu až po samotnú montáž.Na oceľové konštrukcie vyrobené spoločnosťou je poskytnutá aj záruka.